SEMINARSKI MATURSKI I DIPLOMSKI RADOVI

seminarski
Bavimo se izradom materijala (seminarski, maturski, maturalni, diplomski, master i magistarski radovi) po Vašoj želji. Okupili smo ozbiljan i dokazan tim saradnika usavršen za izradu radova iz: ekonomije, bankarstvo, istorija, geografija, informacioni sistemi, računarske mreže, hardver, inteligencija, turizam, menadžment, fizika, informatika, biologija .  Gotovi radovi ovde...
Da li ste zadovoljni kvalitetom i brzinom naše usluge?
 
Access to this location is not allowed.
Uputstvo za izradu magistarskog rada PDF Print

1. MAGISTARSKI RAD - Izrada magistarskih radova cena

Magistarski znanstveni rad je izvorno, originalno djelo koje magistrand samostalno izrađuje, u suradnji i pod vodstvom mentora, na kraju poslijediplomskog magistarskog znanstvenog studija, a koje je po metodologiji obrade i doprinosu znanosti prikladno za utvrđivanje magistrandove sposobnosti za aktivno sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, u znanstvenom području i polju znanosti za koje se podjeljuje magisterij znanosti.

Istraživanje tematike, koja se tretira u okviru problema i predmeta istraživanja i postavljene hipoteze, mora se provoditi fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima, ali uz primjenu petnaestak i više znanstvenih metoda u odgovarajućim kombinacijama. Rezultatima istraživanja koji se prezentiraju u magistarskom znanstvenom radu, slično doktorskoj disertaciji, moraju se otkriti nove spoznaje, nove znanstvene činjenice, nove zakonitosti, nove teorije (...). To je, u pravilu, izrazito samostalno izrađeno djelo i ono ne može biti rezultat timskog rada.

Izradom magistarskog znanstvenog rada magistrand mora dokazati: 1) sposobnost primjene teorijskog i praktičnog znanja u samostalnoj obradi aktualne i do tada neobrađene teme (i tematike) znanstvenih i stručnih djela, 2) sposobnost primjene metodologije i tehnologije znanstvenog   istraživanja,   3)   sposobnost   korištenja   relevantnih   tuđih   spoznaja,   stavo va, znanstvenih  činjenica,  zakonitosti,  teorija  koje  su  objavljene  u  aktualnoj  literaturi  ili  su pohranjene u bankama podataka, 4) sposobnost formuliranja rezultata istraživanja i vlastitih spoznaja do kojih je došao primjenom znanstvenoistraživačkog instrumentarija i tijekom znanstvenoistraživačkog rada, 5) sposobnost pisanja tekstova znanstvenih i stručnih djela i 6) sposobnost da aktivno i učinkovito sudjeluje, individualno ili kolektivno, u znanstvenoistraživačkom radu.

Magistarski rad ima određenu i preciznu srtrukturu i međusobnu povezanost svih dijelova. Kao uputstvo za izradu magistarskog rada neophodno je u cijelosti koristiti knjigu prof. dr. Ratko Zelenika „Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela“, izdanje Ekonomski fakultet Rijela, 2000. Godine, a naročito dio knjige koji se odnosi na sticanje magisterija znanosti str. 588 – 624.

Procedure prijave, ocjene i odbrane magistarskog rada su precizirane Pravilima studiranja II
ciklusa (magistarskog studija).
Prijava magistarskog rada (član 25. i 26. navedenih Pravila studiranja) obuhvata:

1.   Biografiju kandidata
2.   Naziv teme
3.   Struktura rada
4.   Obrazloženje
4.1. Obrazloženje naziva rada
4.2. Predmet istraživanja
4.3. Svrha i cilj istraživanja
4.4. Metode koje će biti primjenjene
4.5. Sadržaj rada
4.6. Popis osnovne literature

Zahtjev za ocjenu magistarskog rada (član 29. navedenih Pravila studiranja) sadrži:

1.   Prijavu
2.   Pismenu suglasnost mentora da rad ispunjava kriterije navedene u obrazloženju teme.
3.   Pet primjeraka rada (neukoričena) i jedan primjerak u elektronskoj formi
4.   Izvještaj iz službe evidencije o ispitima i ECTS bodovima kandidata.

Ostale procedure i procesi oko magistraskog rada (izbor mentora, izbor komisija, procedura odbrane precizirane su Pravilima studiranja).
 
Ako vam je potrebna izrada magistarskog rada, naš tim će vam se sa svojim dugogodišnjim iskustvom naći na raspolaganju.
 
 

2. DOKTORSKA DISERTACIJA

Svaka  osoba  koja  se  priprema  na  dugo,  neizvjesno,  vrlo  zahtjevno  i  s  mnogo  zamki putovanje, koje bi trebalo sretno završiti stjecanjem najvišega akademskog stupnja doktorata znanosti, trebala bi prije svoga starta sustavno i detaljno proučiti, upoznati i spoznati sve o postupku  stjecanja  doktorata  znanosti.  Sukladno  tome  može  se  cjelokupna  problematika postupka stjecanja doktorata znanosti sustavno elaborirati u četrnaest tematskih jedinica: 1) opće značajke doktorata znanosti, 2) ustanove za provedbu postupka stjecanja doktorata znanosti, 3) stjecanje doktorata znanosti doktorskim studijem, 4) stjecanje doktorata znanosti bez doktorskog studija, 5) izbor i prijava teme doktorske disertacije, 6) ocjena podobnost) teme disertacije i doktoranda, 7) izrada doktorske disertacije, 8) ocjena doktorske disertacije, 9} obrana doktorske disertacije, 10) akademski stupanj doktora znanosti, 11) dostavljanje disertacije, 12) promocija doktora znanosti, 13) oduzimanje doktorata znanosti i 14) počasni doktorati znanosti.

Bez obzira na način i postupak stjecanja doktorata znanosti, njegove su glavne značajk e ove:

-    Doktorat znanosti osigurava njegovu imatelju najvišu razinu znanja o tematici određenoga znanstvenog područja (npr. područja društvenih znanosti), znanstvenog polja (npr. ekonomije), grane znanosti (npr. međunarodne ekonomije).
-    Doktorat znanosti daje njegovu imatelju licencu da je primjereno osposobljen i znanstveno
usavršen za znanstvena istraživanja i znanstvenoistraživački rad.
-    Doktorat znanosti osigurava njegovu imatelju primjeren kvantum teorijskih i praktičnih (tj.
aplikativnih) znanja o metodologiji i tehnologiji znanstvenog istraživanja (tj. fundamentalnih i primijenjenih, disciplinarnih i višedisciplinarnih istraživanja), odnosno solidan kvantum znanja o metodologiji i tehnologiji izrade znanstvenih i stručnih djela.
-    Doktorat znanosti daje njegovu imatelju licencu da je znanstveno osposobljen za samostalni
znanstvenoistraživački rad, odnosno samostalno znanstvenoistraživačko stvaralaštvo.
-    Doktorat    znanosti    vrlo    često    osigurava    njegovu    imatelju    primjeren    kvantum
višediscipliniranih  znanja,  odnosno  interdisciplinarnih,  muitidisciplinamih, trandisciplinarnih i pluridisciplinarnih znanja, koja mu omogućuju znanstveno osposobljavanje za voditelja ekspertnih timova.

Iako navedene značajke doktorata znanosti, teorijski promatrano, uzdižu doktore znanosti u visoke magične sfere znanja, sposobnosti, znanstvene osposobljenosti (...), realno i praktično promatrano  treba  shvatiti da  je  doktorat  znanosti samo  start,  polazište,  prva  prava  licenca, temeljna  referencija,  ulazna  viza  u  svijet  znanosti,  svijet  beskrajnih  mogućnosti,  svijet  bez granica i ograničenja (...), a nikako i nikada cilj i kruna znanja, sposobnosti (...).
Navedenim značajkama doktorata znanosti svakako bi trebalo dodati i još jednu ništa manje
važnu značajku, a ta je da bi gornju dobnu granicu stjecanja doktorata znanosti trebalo spustiti
"ispod“ tridesete godine života svakog doktoranda, odnosno doktora znanosti.

Izrada doktorske disretacije ima svoju jasnu proceduru i tehnologiju. Za izradu dotorske disretacije potrebno je u cijelosti koristiti knjigu prof. dr. Ratka Zelenike „Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela“, izdanje Ekonomski fakultet Rijeka, 2000. Godine, a naročito dio knjige koji se odnosi na stjecanje doktorata znanosti.

Na Otvorenom univerzitetu “Apeiron” Travnik postoje dvije mogućnosti izrade i odbrane doktorske disretacije:

-    Prvi  način,  mentorska  izrada  doktorske teze.  To  je  dosadašnji  sistem izrade  i odbrane doktorske disertacije. Ovaj način namjenjen je studentima koji su ranije završili studij i nakon određene prakse u zvanju magistra, želi da doktorira.
-    Drugi način, kao Bolonjski proces 3+2+3. To je logični slijed nastavka studija 3+2 po kojem
doktorski studij kao III ciklus studija traje 3(tri) godine po posebnom Nastavnom programu.
U okviru tri godine uključeno je istraživanje, pisanje i odbrana doktorske teze.

Oba načina sticanja titule doktora precizirane su Pravilima studiranja. U njima su predviđene procedure, izbor teme, izbor mentora, način i procedura odbrane doktorske teze i sl.
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS PREKO OVE FORME:  IZRADA MAGISTARSKOG RADA
 
 
 
Izrada : Magistarskog rada, doktorski rad, doktorati , magistarski radovi, magistarski, Besplatno preuzmite seminarski, diplomski, maturski, magistarski iz razlicitih oblasti., Izrada : Magistarskog rada, doktorski rad, doktorati , magistarski radovi, magistarski ,maturski radovi, seminarski radovi, maturski, seminarski, maturski rad, diplomski, maturski rad, seminarski rad, lektire, maturalna radnja, maturalni radovi, maturski radovi, diplomski radovi, maturalni rad, magistarski, maturalni, menadzment, maturski, seminarski, Magistarski rad
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar

busy
 
seminarski