SEMINARSKI MATURSKI I DIPLOMSKI RADOVI

seminarski
Bavimo se izradom materijala (seminarski, maturski, maturalni, diplomski, master i magistarski radovi) po Vašoj želji. Okupili smo ozbiljan i dokazan tim saradnika usavršen za izradu radova iz: ekonomije, bankarstvo, istorija, geografija, informacioni sistemi, računarske mreže, hardver, inteligencija, turizam, menadžment, fizika, informatika, biologija .  Gotovi radovi ovde...
Da li ste zadovoljni kvalitetom i brzinom naše usluge?
 
Osiguranje života PDF Ispis
Čoveku su od uvek pretile opasnosti koje su ugrožavale njegov život, zdravlje i imovinu. Suočavajuci se sa njima on je morao organizovati neku vrstu zaštite od posledica sopstvenih aktivnosti koje su mogle doneti štetu ne samo njemu nego i trećim licima. Zbog toga je došlo do pojave velikog broja osiguravajućih kompanija koje se utrkuju da svojim klijentima pruže što povoljnije uslove u pogledu osiguranja postojećih rizika, ali i ako se ukaže potreba za tim osiguraju i nove rizike koji su karakteristični za odredjeno vreme i društvo u kome se nalaze. Međutim, i pored velikog broja različitih rizika za kojima postoji objektivna potreba da se lica od njih osiguraju, i dalje ljudski život ostaje predmet osiguranja koji je od neprocenjive vrednosti i za kojim će uvek postojati potreba za osiguranjem.

I upravo vodeći se tom činjenicom, ovaj rad će nam pomoći da  saznamo nešto više o životnom osiguranju, kao jednom od najzastupljenijih vidova osiguranja u svetu, ali i kod nas. Predmet posmatranja biće nam osiguravajuća kompanija koja u oblasti osiguranja u našoj zemlji zauzima lidersku poziciju, ali koja isto tako neverovatnom brzinom proširuje svoje poslovanje na sve druge vidove osiguranja.
MaturskiRadovi.Net

Cilj ovog rada je pre svega upoznavanje sa kategorijom životnog osiguranja kao i pogodnostima koje nam osiguranje može pružiti, ali i upoznavanje sa uslovima koji bi nas zatekli ukoliko bi se odlučili da osiguramo naš život.

Rad će biti prezentovan u dva dela. U prvom delu upoznaćemo se sa osnovnim pojmovima i definicijama koje se javljaju u oblasti životnog osiguranja kao i sa nekim podacima koje karakterišu tržiste osiguranja u Srbiji ali i u svetu, dok drugi deo treba da nam pokaže uslove koje nam ova osiguravajuća kompanija nudi, pre svega u oblasti životnog osiguranja.

Osnovni pojmovi i definicije u osiguranju života

Kada govorimo o osiguranju života izuzetno bitno je osvrnuti se na neke osnovne elemente “osiguranja lica” [1]To je bitno jer životno osigurnje, kao deo osiguranja lica ima neke specifičnosti zbog kojih ga većina osiguravajućih drustava  izdvaja u odnosu na ostale vrste osiguranja. Kada to kažemo tu pre svega mislimo na;

a)     osiguranu sumu (visina premije se određjuje na osnovu OS),

b)     pravo na isplatu osigurane sume se stiče nastupanjem osiguranog slučaja bez obaveze dokazivanja štete,

c)      nema osigurane vrednosti, a samim tim ni nadosiguranja i podosiguranja i

d)     zaključenje ugovora o osiguranju lica ne uključuje materijalni interes, tako da se ugovor može zaključiti i za slučaj smrti ili nezgode nekog trećeg lica.

Životno osiguranje se odnosi na sva osiguranja kod kojih prestankom ili trajanjem života jednog ili više lica dolazi do isplate osigurane sume od strane osiguravača.

Za osiguranje života je specifična obaveza formiranja matematičke rezerve. Zašto i šta je zapravo matematička rezerva?
 

Ona [2]predstavlja akumulirani, ukamaćeni štedni deo premije tokom trajanja osiguranja.


Kada govorimo o životnom osiguranju, nikako ne smemo prevideti činjenicu da se radi o riziku smrti koji je promenljiv i progresivno raste sa godinama starosti. Ukoliko bismo predpostavili da bi visina premije trebala da prati verovatnoću smrti, koja je iz godine u godinu sve veća i veća, došli bismo do izuzetno visokih iznosa premije, što osiguranici ne bi mogli podneti.


Zbog toga se uvodi plaćanje prosečne premije koja je u mlađim godinama života manja od prirodne, kada je i  rizik smrti manji, čime se obezbedjuju premijske rezerve koje ce omogućiti osiguravaču isplatu osigurane sume u svakom trenutku u starijim godinama života, kada je prirodna premija veća od prosečne. Do tog perioda su sredstva slobodna i mogu se plasirati.

Osiguranje života je specifičan finansijski posao koji ne mora biti interesantan samo za osiguranika i osiguravača, već je vrlo interesantan i za državu, jer životno osiguranje znači akumuliranje velikih finansijskih sredstava u dugom vremenskom periodu koja se kao takva mogu plasirati na tržistu kapitala, ali koristiti i za druge namene.
 

Životno osiguranje se najjednostavnije može definisati kao ugovor kojim se osiguravač obavezuje da će shodno naplaćenim premijama od osiguranika, isplatiti osiguranom licu određenu sumu ili rentu u slučaju smrti ili za slučaj njegovog doživljenja. Za osiguranje života mozemo reći i da je to jedna specifična vrsta osiguranja jer se radi o osiguranju rizika od smrti pa je shodno tome i najrasprostranjeniji oblik osiguranja širom sveta. Gotovo da ne postoji ni jedna osiguravajuća kompanija u svetu koja posluje u visoko razvijenim zemljama, a da u svom portfelju  kao vid osiguranja ne nudi i životno osiguranje. Ujedno, za životno osiguranje možemo reći i da je to najprivlačniji oblik štednje u svetu jer putem individualnog osiguranja života koje se drugačije naziva štedno osiguranje, može da vam se skoro sav uplaćeni novac posle nekoliko godina vrati, a takođe i uz određeni postotak moguće dobiti koji može iznositi i punih 100 procenata. Ono takođe, podrazumeva ne samo štednju, već i isplatu odštete ukoliko se osiguraniku nešto dogodi u periodu u kojem se životno osiguranje zaključilo.

U nekim zemljama ljudi koji uplaćuju životno osiguranje imaju pravo na poreske olakšice, a pomoću iste polise mogu da dobiju i razne kredite.

--------------------------------------------------------------------------------------

[1] Jelena Kočović, Predrag Šulejić, Osiguranje, Centar  za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet Beograd, 2006.

[2] Jelena Kočović, Predrag Šulejić, Osiguranje, Centar  za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet Beograd, 2006.
 MaturskiRadovi.Net
 lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad uticaj religije na kulturu ilijada i odiseja lektira može li malo preduzeće imati monopolni položaj na tržištu ekonomija i pravo novac osnove menadzmenta knjiga srbija upravljanje promotivnim aktivnostima na primeru preduzeća hamlet zakljucak lik sonje iz lektire ujka vanja sonja lik iz ujka vanje
 
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar

busy
 
seminarski